Абонаментна поддръжка

Абонаментният пакет включва:

  • Телефонна консултация
  • Отдалечена поддръжка
  • Бърза и адекватна реакция след подаване на сигнал за възникнал проблем
  • Услугата включва всичките евентуални транспортни разходи в гр. Плевен
  • Консултации
  • Хардуерна диагностика
  • Поддръжка, оптимизиране и защита на локална и телефонни мрежа
  • Ежемесечна профилактика на работните станции
  • Поддръжка и конфигуриране на периферни устройства (не включва консумативи)

Услугата предлагаме за гр. Плевен и региона.