Зареждане на тонер касети

Зареждане на тонер касети

Зареждането или рециклирането на тонер касетата включва почистване, замяна на износените части с аналогични на оригиналните и зареждане с необходимото количество тонер.
Зареждането се извършва от специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит в областта на поддръжката на копирна техника. За надеждна експлоатация и дълъг живот на печатащото устройство използваме само качествени консумативи за повторното зареждане на Вашата тонер касета. Всяка презаредена касета се тества за качество на печат.