Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни системи

Консултации, проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителни системи с марките SIMPO и IRIS, гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване.

Различават се два основни типа системи за пожароизвестяване: конвенционални и адресируеми.

Конвенционални системи
Конвенционални пожароизвестителни системи – изграждат се посредством отделни кабелни линии (зони) – кабелната линия излиза от контролния панел и завършва с краен (end of line) елемент, най-често резистор. Всички присъединени устройства (детектори и ръчни пожароизвестители) към конкретната линия се асоциират като съответна зона. Предимство е ниската цена на устройствата, а като недостатък може да се изтъкне повишен разход на кабел и по-сложна локализация на пожара при големи обекти.
Адресируеми системи
Кабелната линия, на която са разположени различните устройства, започва от контролния панел и се връща в него. Линиите на адресируемите системи се наричат кръгове или контури (на англ. loops). При повреда или събитие на пожар, пожароизвестителната централа локализира с точност адресируемото устройство, при което е възникнало събитието, в което се състои и основното преимущество на тези системи.