Структурни кабелни мрежи

Структурни кабелни мрежи

Кабелната инфраструктурата във вашия офис или сграда е критичен компонент на цялата ви мрежа. Правилното планиране, проектиране, монтаж и поддръжка на тази инфраструктура може да има положително въздействие върху всекидневните операции на компанията ви и може да допринесе за нейния успех.
Нашите цялостни решения могат да осигурят всички приложения на мрежата ви за глас или данни, и са предназначени за бъдещето разширение вашата мрежова инфраструктура.
Структурната кабелна система осигурява цялостно решение за изграждането на комуникационна среда, гарантираща високоскоростна връзка и минимално ниво на грешки. Основната цел на кабелна система е да осигури надеждност и постоянна свързаност на активното оборудване.

Слаботокови електроинсталации

Проектиране на слаботокови инсталации
Изграждане на слаботокови електроинсталации
Проектиране и монтаж на слаботокови оборудвания
– Телефонни централи и IP базирани телекомуникационии решения
– LAN и WLAN мрежи
– Системи за видеонаблюдение
– Системи за контрол на достъпа
– Пожароизвестителни централи
– Озвучителни и оповестителни системи
– СОТ системи
– Аудио и видеодомофонни системи

Консултантски услуги
Гаранционна поддръжка на слаботокови инсталации и оборудвания
Извънгаранционна поддръжка на слаботокови инсталации и оборудвания